Artikel OvernameNet

Hoe de waarde van uw bedrijf correct beoordelen voor overname?

01
/
04
/
2024

Het nauwkeurig evalueren van de waarde van een bedrijf voorafgaand aan de verkoop in België is een cruciale stap die een diepgaand begrip vereist van de beschikbare waarderingsmethoden. Deze methoden kunnen aanzienlijk variëren afhankelijk van de specifieke kenmerken van het bedrijf en de sector waarin het actief is. Hier volgt een overzicht van de voornaamste evaluatietechnieken en voorbeelden die illustreren wanneer deze methoden geschikt zijn.

Patrimoniale Methode

De patrimoniale methode wordt vaak gekozen vanwege de eenvoud en snelheid van toepassing. Het beoordeelt het bedrijf op basis van zijn huidige vermogen, verminderd met zijn schulden. Deze benadering is bijzonder geschikt voor bedrijven met een sterke component van tastbare activa, zoals industriële of vastgoedondernemingen. Het berekent het netto boekwaarde (NBW), dat aanpassingen kan vereisen om de werkelijke marktwaarde van de activa te weerspiegelen.

Methode van de Geactualiseerde Kasstromen (DCF

)De DCF-methode, die focust op de toekomstige rentabiliteit van het bedrijf, is ideaal voor het evalueren van bedrijven met een sterk groeipotentieel of significante uitbreidingsplannen. Het berekent de huidige waarde van toekomstige kasstromen, wat een solide financiële prognose en een schatting van de disconteringsvoet vereist. Deze methode wordt vaak gebruikt voor startups en technologiebedrijven, waar toekomstige kasstromen een belangrijke rol spelen in de waardering.

Comparatieve Methode

De comparatieve methode evalueert een bedrijf door het te vergelijken met soortgelijke bedrijven, vaak via waarderingsmultiples zoals EBITDA of omzet. Het is bijzonder nuttig voor KMO's en traditionele exploitatiebedrijven waar betrouwbare vergelijkingsgegevens beschikbaar zijn. Deze benadering is geschikt voor sectoren met veel transacties en enige homogeniteit tussen bedrijven, zoals detailhandel of diensten.

Voorbeelden van Sectoren en Toepassing van de Methoden

Industrie en Vastgoed: De patrimoniale methode is geschikt vanwege de nadruk op tastbare activa.

Startups en Technologie: De DCF-methode wordt voorkeur gegeven vanwege het vermogen om groeipotentieel en toekomstige kasstromen vast te leggen.

Detailhandel en Diensten: De comparatieve methode wordt vaak gebruikt vanwege de beschikbaarheid van multiples van soortgelijke bedrijven en recente transacties.

Het is ook essentieel om elementen zoals goodwill, die immateriële activa zoals de reputatie van het bedrijf, zijn klantenbestand of zijn patenten en merken reflecteert, te overwegen. Goodwill kan de waardering aanzienlijk beïnvloeden, vooral in sectoren waar immateriële activa cruciaal zijn.

Elke methode heeft zijn voordelen en beperkingen, en de keuze van de methode zal grotendeels afhangen van de specifieke kenmerken van het te evalueren bedrijf en zijn sector. Vaak wordt een combinatie van methoden gebruikt om een nauwkeurigere schatting van de bedrijfswaarde te verkrijgen. Het is raadzaam om professionals in te schakelen om te begeleiden in dit complexe proces, zodat een eerlijke en evenwichtige evaluatie voor de overdracht wordt verzekerd.

Terug naar de blog